Logo Search packages:      
Sourcecode: aaphoto version File versions  Download package

aargb.c

/*-----------------------------------------------------------------------
  This file is part of aaphoto.

  aaphoto is free software; you can redistribute it and/or modify
  it under the terms of the GNU General Public License as published by
  the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
  (at your option) any later version.

  aaphoto is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  GNU General Public License for more details.

  You should have received a copy of the GNU General Public License
  along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
------------------------------------------------------------------------*/

// ---------------------------------------------------
// ----------- Auto Adjust RGB Plug-in ---------------
// ----------- András Horváth (C) 2006-2010 ----------
// ----------- Hungary, http://log69.com -------------
// ---------------------------------------------------

/*

aaRGB Changelog:
------------------
2010/05/02 - aaRGB v0.61 - OpenMP support added for multi processing, all computing cycles paralleled
             - warning issues solved with some uninitialized variables
             - some code cleanup
2009/10/18 - aaRGB v0.60 - gamma handling of the lighter colors removed from the two-pole gamma computing
              by setting the gamma_interval_high from 0.9 to 1
              it proved to be inefficient
2009/04/05 - aaRGB v0.59 - some more code cleanup
2009/02/22 - aaRGB v0.58 - code cleanup
2007/08/11 - aaRGB v0.57 - improved black and white point analyzing
              from now they won't be scaled to perfect black and white but to their darkest
              and brightest color that have maximum saturation -with this, overexposure problem fixed
             - improved saturation algorithm with full floating point computing and HSL conversion
              with this, over saturated colors problem fixed
             - expanded image information display with color balance circle for testing (--test switch)
             - removed text information from test display (--test switch)
2007/06/21 - aaRGB v0.56 - expanded functionality with "apply only on selection" to apply the changes only on the selected area
2007/04/03 - aaRGB v0.55 - maximizing saturation limit with a predefined constant to avoid overexposure on saturation
              when reconverting the same image
2007/04/01 - aaRGB v0.54 - new two-pole gamma computing
             - new saturation compensation
2007/03/29 - aaRGB v0.53 - improved contrast computing to avoid underexposure
2007/02/25 - aaRGB v0.52 - improved image information display for testing (--test switch)
2007/02/16 - aaRGB v0.51 - improved average RGB color computing for more accurate color balance calibration
2007/01/04 - aaRGB v0.49 - stable working version with gamma handling and more clever image analyzing
2006/08/29 - aaRGB project begun...

aaRGB end of Changelog.

*/


// Auto adjusting contrast, color balance, gamma level of image and saturation


// A kontraszt állításra azért van szükség, mert egy nem megfelelõen beállított
// képnek a legsötétebb színe általában nem megfelelõen sötét,
// illetve a legvilágosabb színe nem megfelelõen világos, és ez fátyolos hatást
// eredményez a képen, vagyis kevésbé látható

// A színegyensúly állításra azért van szükség, mert a képnek a legvilágosabb
// része nem tökéletes fehér, illetve a legsötétebb része nem tökéletes fekete,
// hanem valamilyen más szín irányába van eltolódva
// erre a kép elõállításának technológiája is hatással van

// Az eljárás feltételezi, hogy a képen létezik olyan részlet, aminek a
// valóságban elvileg feketének (nagyon sötétnek)
// illetve fehérnek (nagyon világosnak) kellene lennie,
// erre épül az automatikus kontraszt és színegyensúly beállítása.

// A gamma állítással lehet a kép egészének sötétségét illetve világosságát
// beállítani (vagyis az átlag fényerejét)
// Ez a beállítás pedig arra törekedik, hogy a kép összes átlag fényereje
// egy meghatározott világosságú legyen de mindezt úgy, hogy közben a legsötétebb
// és legvilágosabb fényerejû érték ne változzon
// Ez hatványra emeléssel történik egy [0..1] intervallumon.

// A színtelítettség állításánál felerősítésre kerül az összes szín egy
// súlyozással megállapított értékkel.

#include <math.h>


// -------------------------
// ----- SIGN FUNCTION -----
// -------------------------

int sgn(double x)
{
  if (x < 0) { return -1; }
  if (x > 0) { return 1; }
// if x is 0 then return 0
  return 0;
}// --------------------------------
// ----- RGB - HSL CONVERSION -----
// --------------------------------

void RGB_TO_HSL(double R, double G, double B, double *H1, double *S1, double *L1)
{
  if (R < 0) { R = 0; } if (R > 1) { R = 1; }
  if (G < 0) { G = 0; } if (G > 1) { G = 1; }
  if (B < 0) { B = 0; } if (B > 1) { B = 1; }

  double H = 0;
  double S = 0;
  double L = 0;

  L = (R + G + B) / 3;

  // Az 'S' színtelítettségi érték számításához megnézzük,
  // hogy milyen aránnyal lehetne maximálisan az RGB hármast
  // úgy "széthúzni" a határukig, hogy közben az 'L' és 'H' érték nem változik
  // LN = Legnagyobb, LK = Legkisebb

  double LN, LK, LNX, LKX;
  LN = R;
  if (LN < G) { LN = G; }
  if (LN < B) { LN = B; }
  LK = R;
  if (LK > G) { LK = G; }
  if (LK > B) { LK = B; }
  if (LN == LK) { S = 0; H = 0; }
  else {

    if ((LN < 1) && (LK > 0)) {
      // L cannot be either 0 or 1 here
      LKX = (L - LK) / L;
      LNX = (LN - L) / (1 - L);
      S = LNX;
      if (LKX >= LNX) { S = LKX; }
    }
    else { S = 1; }

    // A 'H' szín értékhez széthúzzuk az RGB hármast maximumig,
    // és így 6 részre bontható eset leketkezik.

    double R2, G2, B2;
    LN = LN - LK;
    R2 = (R - LK) / LN;
    G2 = (G - LK) / LN;
    B2 = (B - LK) / LN;

    if ((R2 == 1) && (G2 < 1) && (G2 >= 0) && (B2 == 0)) { H = ( 0 +  G2 * 60) / 360; }
    if ((G2 == 1) && (R2 <= 1) && (R2 > 0) && (B2 == 0)) { H = ( 60 + (1-R2) * 60) / 360; }
    if ((G2 == 1) && (B2 < 1) && (B2 >= 0) && (R2 == 0)) { H = (120 +  B2 * 60) / 360; }
    if ((B2 == 1) && (G2 <= 1) && (G2 > 0) && (R2 == 0)) { H = (180 + (1-G2) * 60) / 360; }
    if ((B2 == 1) && (R2 < 1) && (R2 >= 0) && (G2 == 0)) { H = (240 +  R2 * 60) / 360; }
    if ((R2 == 1) && (B2 <= 1) && (B2 > 0) && (G2 == 0)) { H = (300 + (1-B2) * 60) / 360; }

    if (H == 1) { H = 0; }
  }

  *H1 = H; *S1 = S; *L1 = L;

}void HSL_TO_RGB(double H, double S, double L, double *R1, double *G1, double *B1)
{
  if (H < 0) { H = 0; } if (H > 1) { H = 1; }
  if (S < 0) { S = 0; } if (S > 1) { S = 1; }
  if (L < 0) { L = 0; } if (L > 1) { L = 1; }

  double R = 0;
  double G = 0;
  double B = 0;

  if (L == 0) { R = 0; G = 0; B = 0; }
  else {
    if (L == 1) { R = 1; G = 1; B = 1; }
    else {
      // 'H' érték alapján való beállítás
      int deg;
      double mul;
      if (H == 1) { H = 0; }
      deg = H * 6;
      mul = H * 6 - deg;

      switch (deg) {
        case 0:
          R = 1; G = mul;  B = 0; break;
        case 1:
          G = 1; R = 1-mul; B = 0; break;
        case 2:
          G = 1; B = mul;  R = 0; break;
        case 3:
          B = 1; G = 1-mul; R = 0; break;
        case 4:
          B = 1; R = mul;  G = 0; break;
        case 5:
          R = 1; B = 1-mul; G = 0; break;
      }

      // 'L' érték alapján való skálázás az RGB mezőben
      double L2, templ;
      L2 = (R + G + B) / 3;
      if (L > L2) {
        templ = (1-L) / (1-L2);
        R = 1 - (1-R) * templ;
        G = 1 - (1-G) * templ;
        B = 1 - (1-B) * templ;
      }
      else {
        templ = L / L2;
        R = R * templ;
        G = G * templ;
        B = B * templ;
      }

      // 'S' érték alapján való skálázás az RGB mezőben
      if (R > L) { R = L + (R-L) * S; } else { R = L - (L-R) * S; }
      if (G > L) { G = L + (G-L) * S; } else { G = L - (L-G) * S; }
      if (B > L) { B = L + (B-L) * S; } else { B = L - (L-B) * S; }
    }
  }

  *R1 = R; *G1 = G; *B1 = B;

}// ------------------------------------------------------------------------------

void AARGB_MAIN(
  unsigned char *image_buffer,
  int image_width,
  int image_height,
  int x1,
  int y1,
  int x2,
  int y2,
  int format_flag,
  int apply_on_selection,
  int test_flag)
{


// ------------------------------------------------------------------------------
// Global variables for the procedure
// ------------------------------------------------------------------------------
// Globális változók deklarálása
// Megjegyzésként, hogy tömbök felhasznált elemeinek száma deklarálásnál
// az értéknek 1-gyel többnek kell lennie

   double cont_max;
   double gamma_max;
   double gamma_interval_low;
   double gamma_interval_high;
   double satur_max;

   double gamma_weight_low_all;
   double gamma_weight_high_all;
   double gamma_weight_low;
   double gamma_weight_high;
   double gamma_low;
   double gamma_high;

   long hist1[256], hist1n[256][max_threads];
   long hist2[256], hist2n[256][max_threads];
   long hist3[256], hist3n[256][max_threads];
   long hist_min;
   long hist_max;
   double hist_avg;
   long hist_min_test;
   long hist_max_test;
   double hist_avg_test;

   long hist_satur[256], hist_saturn[256][max_threads];
   double hist_satur_avg;
   double hist_satur_low;
   double hist_satur_ok;

   double temp1, temp2, temp3;
   long flag1;
   long bw, bh;
   long x, y;
   long i1, i2, i3;

   long col_r, col_g, col_b;
   double col_r2, col_g2, col_b2;
   unsigned long col_r3[256], col_r3n[256][max_threads];
   unsigned long col_g3[256], col_g3n[256][max_threads];
   unsigned long col_b3[256], col_b3n[256][max_threads];

   double H, S, L;

   double wp, bp;
   double wp_end, bp_end;
   double wp_r, wp_g, wp_b;
   double bp_r, bp_g, bp_b;
   double wp_r_end, wp_g_end, wp_b_end;
   double bp_r_end, bp_g_end, bp_b_end;

   long cc;
   long addr, addr2;
   long addr_offset;

#ifndef NO_MATH

   long col;
   long xm, ym;
   long color_black =    0x00000000;
   long color_green =    0x0000ff00;
   long color_green_dark =  0x00008000;
   long color_yellow =    0x00ffff00;
   long color_brown =    0x00808000;
   long color_red =     0x00ff0000;
   long color_blue =     0x000080ff;

#endif// ------------------------------------------------------------------------------
// Initialization and constants for the contrast and gamma (0...1)
// ------------------------------------------------------------------------------
// Kezdõ értékek és konstansok megadása a kontraszt és gamma mûveletekhez

// Kontraszt konstans megadása: megadja, hogy mekkora lehet az automata
// kontraszt állítás maximum értéke (0...1-ig terjedhet az értéke),
// alapértelmezett = 0.1
// Gamma konstans megadása: megadja, hogy mekkora lehet az automatikus
// gamma állítás maximum értéke (1...10-ig ajánlott),
// alapértelmezett = 1.5

// Gamma állításhoz a maximum elõfordulás értékének megadása (occur_max),
// amely megadja, hogy a gamma érték számításánál ha ennél kisebb az
// elõfordulása a nagy mértékben elõforduló színeknek, akkor kihagyjuk õket a
// számításból, vagyis a nagy mértékben elõforduló színeket azért nem vesszük
// be a számításba, mert inkább a részletek látszódjanak jól,
// vagyis a részletekhez legyen inkább kiszámolva a megfelelõ fényerõ


// ------------------------------
// Konstans értékek beállítása
// ------------------------------
  // maximális kontraszt mértéke (0..1)
  cont_max = 0.1;
  // maximális gamma korrekció mértéke (1..10)
  gamma_max = 1.5;

  gamma_interval_low = 0.333;
  // gamma_interval_mid = 0.5;
  gamma_interval_high = 1;

  // maximális színtelítettség mértéke (0..1)
  satur_max = 0.333;

  bw = image_width;
  bh = image_height;

  // Kijelölt területhez a koordináták határértékeinek vizsgálata
  // és megfelelõ beállítása
  // A kijelölés célja, hogy egy meghatározott képrészletet szeretnénk jól
  // láthatóvá tenni (nem pedig az egészet arányaiban)

  // a szélesség konvertálása abszolút koordinátává, jelenleg nem él
  // x2 = x1 + x2 - 1;
  // y2 = y1 + y2 - 1;

  if (x1 < 0) { x1 = 0; }
  if (x2 < 0) { x2 = 0; }
  if (y1 < 0) { y1 = 0; }
  if (y2 < 0) { y2 = 0; }
  if (x1 > bw-1) { x1 = bw-1; }
  if (x2 > bw-1) { x2 = bw-1; }
  if (y1 > bh-1) { y1 = bh-1; }
  if (y2 > bh-1) { y2 = bh-1; }
  // A DIB formátum 4-byte-os igazításához az eltolás értékének kiszámítása
  // Normál tömbnél erre nincs szükség, ekkor a format_flag értéke = 0
  // egyébként a DIB formátumú tömb függõlegesen fordított sorokat tartalmaz,
  // és a sorvégek 4 byte-tal vannak igazítva
  addr_offset = 0;
  // Format = 0 --> NORMAL 3 byte RGB data in array
  // Format = 1 --> DIB data format in array
  // Format = 2 --> BMP data format in array
  if ((format_flag == 1) || (format_flag == 2)){
    y1 = bh - 1 - y1;
    y2 = bh - 1 - y2;
    addr_offset = bw * 3 - 4 * (bw * 3 / 4);
    if (addr_offset != 0) addr_offset = 4 - addr_offset;
  }
  // Kijelölés koordinátáinak felcserélése, ha nem jó sorrendben adták meg,
  // vagyis a bal felsõ sarok az x1 és y1, a jobb alsó pedig az x2 és y2
  if (x1 > x2) { i1 = x1; x1 = x2; x2 = i1; }
  if (y1 > y2) { i1 = y1; y1 = y2; y2 = i1; }


// ------------------------------------------------------------------------------
// Create Histogram and average RGB colors for the Image
// ------------------------------------------------------------------------------
// Hisztogram generálása a kép színeibõl, ami a kép feényerõ eloszlását adja meg
// plusz a színegyensúly beállításához az egy fényerejû színek átlag RGB
// értékeinek letárolása, megelõlegezve egy késõbbi rutin munkáját

// A kép minden egyes pontjának átlag fényereje (szürkéje) bekerül egy
// 256 elemû tömbbe, ahol a fényerejük értéke az azonos indexû elem értékét
// 1-gyel növeli

// Így ez a hisztogram tömb pontos leírást ad a feketétõl a fehérig terjedõ
// színskálájáról a képnek

  // array initialization with zeros
  #pragma omp parallel for num_threads(max_threads)
  for (i1=0; i1<256; i1++){
    hist1[i1] = 0;
    hist2[i1] = 0;
    hist3[i1] = 0;
    hist_satur[i1] = 0;
    col_r3[i1] = 0;
    col_g3[i1] = 0;
    col_b3[i1] = 0;

    for (i2=0; i2<max_threads; i2++){
      hist1n[i1][i2] = 0;
      hist2n[i1][i2] = 0;
      hist3n[i1][i2] = 0;
      col_r3n[i1][i2] = 0;
      col_g3n[i1][i2] = 0;
      col_b3n[i1][i2] = 0;
      hist_saturn[i1][i2] = 0;
   }
  }

  #pragma omp parallel for private(x, y, addr, addr2, col_r, col_g, col_b, cc) num_threads(max_threads)
  for (y=0; y<=bh-1; y++){
    addr2 = y * bw * 3 + y * addr_offset;
    for (x=0; x<=bw-1; x++){
      if (x >= x1 &&
        x <= x2 &&
        y >= y1 &&
        y <= y2) {
        addr = addr2 + x * 3;
        col_r = image_buffer[addr + 0];
        col_g = image_buffer[addr + 1];
        col_b = image_buffer[addr + 2];
        cc = (col_r + col_g + col_b) / 3;
      // multi processing, thread id
#ifdef __OPENMP__
      int N = omp_get_thread_num();
#else
      int N = 1;
#endif
        // szürke hisztogramm
        hist1n[cc][N]++;
        // Átlag RGB értékek letárolása a fekete és fehér pont
        // átlag RGB-jének későbbi megállapításához
        col_r3n[cc][N] += col_r;
        col_g3n[cc][N] += col_g;
        col_b3n[cc][N] += col_b;
      }
    }
  }

  // this is a replacement code for arrays for multi processing
  #pragma omp parallel for num_threads(max_threads)
  for (i1=0; i1<256; i1++){
   for (i2=0; i2<max_threads; i2++){
      hist1[i1] += hist1n[i1][i2];
      col_r3[i1] += col_r3n[i1][i2];
      col_g3[i1] += col_g3n[i1][i2];
      col_b3[i1] += col_b3n[i1][i2];
   }
  }


// ------------------------------------------------------------------------------
// Start analyzing to find the White and Black points
// ------------------------------------------------------------------------------
// Az automata kontraszt beállításához a Fekete és Fehér pont megállapítása

// A hisztogram bal és jobb oldaláról elkezdjük beolvasni a szürke értékek
// nagyságát és addig olvassuk be, amíg az nem nagyobb egy elõre meghatározott
// értéknél, ekkor megkapjuk a fekete és fehér pont nagyságát

// Ez az elõre meghatározott érték a kontraszt konstans és a hisztogram
// összes tömbeleme átlagának a szorzata
// Az átlag szorzat egyensúlyt teremt a határérték elérésénél, mert egyébként
// ha ez az érték mondjuk a hisztogram maximum értéke lenne, akkor
// drasztikus kontraszt túlállítás jellemezné a funkciót

// Vagyis ez az érték azt adja meg, hogy a kép átlag fényerejének hány
// százaléka az az érték, amely a továbbiakban megadja, hogy az ekkora
// százalék alatt található feketék és fehérek lesznek kihúzva zéróig

  hist_min = bw * bh;
  hist_max = 0;
  hist_avg = 0;

  // Átlag fényerõ kiszámítása
  // A maximum és minimum érték számítása csak tesztelési céllal él,
  // nem számít kirtikus idõtényezõnek

  for (i1=0; i1<256; i1++){
    temp1 = hist1[i1];
    if (hist_min > (long)temp1){ hist_min = (long)temp1; }
    if (hist_max < (long)temp1){ hist_max = (long)temp1; }
    hist_avg = hist_avg + temp1;
  }
  hist_avg = hist_avg / 256;

  hist_min_test = hist_min;
  hist_max_test = hist_max;
  hist_avg_test = hist_avg;
  temp1 = cont_max * hist_avg;

  bp = 255;
  flag1 = 0;

  for (i1=0; i1<256; i1++){
    if (flag1 == 0){
      if (hist1[i1] >= temp1){
        flag1 = 1;
        bp = i1;
      }
    }
  }
  wp = 0;
  flag1 = 0;

  for (i1=255; i1>=0; i1--){
    if (flag1 == 0){
      if (hist1[i1] >= temp1){
        flag1 = 1;
        wp = i1;
      }
    }
  }

  // Határértékek beállítása és korrekciója
  if (bp > wp){
    i1 = wp;
    wp = bp;
    bp = i1;
  }
  if (bp == wp){
    bp = bp - 1;
    wp = wp + 1;
  }
  if (bp < 0){ bp = 0; }
  if (bp >= 255){ bp = 254; }
  if (wp > 255){ wp = 255; }
  if (wp <= 0){ wp = 1; }

  bp = bp / 255;
  wp = wp / 255;// ------------------------------------------------------------------------------
// Get the average RGB values for the White and Black points
// ------------------------------------------------------------------------------
// A színegyensúly beállításához az átlag RGB értékek kiszámítása
// a fekete és fehér pont értéke alapján

// Itt keletkezik egy átlag RGB érték a fekete és fehér pontokhoz egyaránt
// Ez az érték azt adja meg, hogy az automatikus kontraszt állításakor
// minden egyes szín milyen irányba torzul lefelé (fekete pont RGB átlaga)
// és felfelé (fehér pont RGB átlaga)

// A fehér pont feletti összes szín átlagának RGB-je lesz a viszonyítási pont
// a fehér írányába való torzításhoz,
// vagyis ez lesz kihúzva a tökéletes fehérbe

// Ez valóságban a kép színegyensúlyát állítja be megfelelõen úgy, hogy a
// levágandó mértékû fehérek színátlaga lesz a tökéletes fehér,
// ezért ha ezek átlaga nem tökéletes fehér, akkor az ettõl eltérõ nagyságot
// minden színnél arányosan el kell tolni a tökéletes fehér irányába,
// ugyanez a fekete estében

  bp_r = 0;
  bp_g = 0;
  bp_b = 0;
  wp_r = 0;
  wp_g = 0;
  wp_b = 0;

  i3 = 0;
  // fekete pont alatti összes szín RGB átlagának kiszámítása
  #pragma omp parallel for reduction(+:bp_r, bp_g, bp_b, i3) num_threads(max_threads)
  for (i1=(long)(bp * 255); i1>=0; i1--){
    bp_r += col_r3[i1];
    bp_g += col_g3[i1];
    bp_b += col_b3[i1];
    i3 += hist1[i1];
  }
  if (i3 > 0){
    bp_r = bp_r / i3;
    bp_g = bp_g / i3;
    bp_b = bp_b / i3;
  }

  i3 = 0;
  // fehér pont feletti összes szín RGB átlagának kiszámítása
  #pragma omp parallel for reduction(+:wp_r, wp_g, wp_b, i3) num_threads(max_threads)
  for (i1=(long)(wp * 255); i1<256; i1++){
    wp_r += col_r3[i1];
    wp_g += col_g3[i1];
    wp_b += col_b3[i1];
    i3 += hist1[i1];
  }
  if (i3 > 0){
    wp_r = wp_r / i3;
    wp_g = wp_g / i3;
    wp_b = wp_b / i3;
  }

  // skálázás 255-ről a [0..1] intervallumra
  bp_r = bp_r / 255;
  bp_g = bp_g / 255;
  bp_b = bp_b / 255;
  wp_r = wp_r / 255;
  wp_g = wp_g / 255;
  wp_b = wp_b / 255;

  // A kapott átlag RGB érték fényerejének visszaállítása a fehér pont szintjére.
  // Mivel ugye nem csak a fehér pont fényerejével azonos színeknek kalkuláltuk ki
  // az átlag színét, hanem az attól világosabb összes színnek, ezért a kapott
  // átlag szín fényereje nagyobb vagy egyenlő lesz, mint a kiindulási fehér pont
  // ezért a korrekcióhoz visszaállítjuk az RGB érték fényerejét
  // de az R, G és B komponensek arányának a megtartásával
  // és ugyanez a fekete pont esetében
  RGB_TO_HSL (bp_r, bp_g, bp_b, &H, &S, &L);
  L = bp;
  HSL_TO_RGB (H, S, L, &bp_r, &bp_g, &bp_b);
  RGB_TO_HSL (wp_r, wp_g, wp_b, &H, &S, &L);
  L = wp;
  HSL_TO_RGB (H, S, L, &wp_r, &wp_g, &wp_b);

  // A fekete és fehér pont célpontjának kiszámítása.
  // Ez mutatja meg, hogy a fekete és fehér pont átlag RGB-jét
  // hova kell húzni úgy, hogy az RGB kockában a két csúcsot
  // összekötő 'szürke' egyenessel párhuzamosan tolva a távolsága
  // a 'szürke' egyenestől és a színiránya megmaradjon,
  // de a lehető legsötétebb- vagy legvilágosabb legyen
  //
  // Másképpen fogalmazva eltoljuk a szürke egyenes mentén addig,
  // amíg az RGB kocka falába nem ütközünk (mindkét iránynál)
  //
  // Ez annyiban változtatás az előzőkhöz képest, hogy a fekete pontot
  // most már nem a tökéletes feketébe húzzuk, hanem az annak megfelelő
  // olyan legsötétebb pontba, ahol a maximum a színtelítettség
  // és aminek színe megegyezik a fekete pontéval,
  // ezzel a rossz színegyensúlyt és nem megfelelő kontrasztot küszöbölöm ki.

  temp3 = bp_r;
  if (temp3 > bp_g) { temp3 = bp_g; }
  if (temp3 > bp_b) { temp3 = bp_b; }
  //bp_r_end = 1 - (1 - bp_r) / (1 - temp3);
  //bp_g_end = 1 - (1 - bp_g) / (1 - temp3);
  //bp_b_end = 1 - (1 - bp_b) / (1 - temp3);
  bp_r_end = bp_r - temp3;
  bp_g_end = bp_g - temp3;
  bp_b_end = bp_b - temp3;

  temp3 = wp_r;
  if (temp3 < wp_g) { temp3 = wp_g; }
  if (temp3 < wp_b) { temp3 = wp_b; }
  if (temp3 > 0){
    wp_r_end = wp_r / temp3;
    wp_g_end = wp_g / temp3;
    wp_b_end = wp_b / temp3;
  }// -----------------
// ---- RGB TÉR ----
// -----------------
// A teljes RGB teret egy szabályos 3D-s kocka foglalja magába,
// amelynek 1-1 éle jelenti a R, a G és a B tengelyt
// és egyik csúcsában található a tökéletes fehér szín,
// a másik (ezzel szemköti) csúcsában pedig a tökéletes fekete
// és ezt a két csúcsot összekötő egyenes tartalmazza a
// feketétől fehérig terjedő teljes szürke skálát.
// A színeltolás mértéke pedig nem más, mint az adott szín
// távolsága merőleges írányban szürke skála egyenesétől
// (amit egy 0 és 1 közötti érték jellemezhet, ahol a 0
// azt jelenti, hogy a szín szürke, vagyis az egyenesen található)
//
// -------------------------
// ---- RGB SZÍN IRÁNYA ----
// -------------------------
// A fekete és fehér pont átlag eltolási RGB értékét összehasonlítom,
// hogy megállapítsam, vajon megegyező irányban vannak-e eltolva,
// mivel ha nem jó a kép színegyensúlya, akkor feltételezem, hogy
// a kép összes színe a színegyensúly felborulását okozó tényező miatt
// megegyező irányban tolódik el. Ha nem megegyező irányba mutat
// az eltolásuk értéke, akkor feltételezem, hogy ez nem azért van,
// mert a színegyensúly felborult. Ekkor a kontraszt műveletnél nem
// alkalmazok színegyensúly kiegyenlítést (vagyis a kép színeinek
// a tökéletes fehér és tökéletes fekete irányába való RGB korrekcióját).
//
// Egy adott szín irányán az RGB kockában található pontjából kiinduló
// merőleges szakasz körülforgási szögét értem a szürke egyenesre nézve.
// Ennek értéke -180 és 180 fok közé kell hogy essen.
// Így a fekete és fehér pont átlag RGB színeinek iránya megad két szöget.
// Ennek különbsége adja meg, hogy milyen mértékkel kell színegyensúly
// kompenzációt végezni. Minél jobban egyírányba mutatnak, annál erősebb
// színkompenzáció szükséges.// ------------------------------------------------------------------------------------
// Get RGB color directions of the White and Black points and change average RGB colors
// ------------------------------------------------------------------------------------
// Megállapítjuk a fekete és fehér pont átlag RGB értékeinek irányát
// Ez két szöget ad vissza, és ennek a különbségét vizsgáljuk,
// minél kevésbé eltérő, az átlag RGB értékeket annál jobban lecseréljük
// a tökéletes fekete és fehér értékre, így a kontraszt állításnál
// jobban keletkezik színegyensúly korrekció
//
// Mivel az irányuk egy 360˚-os szöget zár be, és az eltérő színek 60˚-onként vannak,
// ezért a 60˚-nál nagyobb eltérést teljesen különbözőnek vesszük.
// Vagyis a 60˚-nál kisebb eltérésnél toljuk csak el arányosan a fekete és
// fehér pont célpontját a tökéletes fekete és a tökéletes fehér írányába
// (vagyis egyező irány esetén teljes színkorrekció lép fel)

  RGB_TO_HSL (bp_r_end, bp_g_end, bp_b_end, &H, &S, &L);
  temp1 = H;
  RGB_TO_HSL (wp_r_end, wp_g_end, wp_b_end, &H, &S, &L);
  temp2 = H;
  temp2 = temp2 - temp1;
  if (temp2 < 0)  { temp2 = 0 - temp2; }
  if (temp2 > 0.5) { temp2 = 1 - temp2; }
  temp2 = temp2 + temp2;

  // Ezzel megvan az iránykülönbség értéke egy [0..1] intervallumon,
  // ahol a 0 a teljes egyezést mutatja
  // most az egész 'kör' hatod részét vizsgálom csak és
  // abból alakítok ki egy értéket a [0..1] intervallumon,
  // hogy majd ezzel szorozni tudjam a fekete pont fényerejét,
  // vagyis ha egyeznek az írányok, akkor tökéletes feketébe megy el
  // ugyanez a fehér pont esetében
  if (temp2 * 6 < 1) {
    temp2 = temp2 * 6;
    RGB_TO_HSL (bp_r_end, bp_g_end, bp_b_end, &H, &S, &L);
    L = L * temp2;
    HSL_TO_RGB (H, S, L, &bp_r_end, &bp_g_end, &bp_b_end);
    RGB_TO_HSL (wp_r_end, wp_g_end, wp_b_end, &H, &S, &L);
    L = 1 - (1 - L) * temp2;
    HSL_TO_RGB (H, S, L, &wp_r_end, &wp_g_end, &wp_b_end);
  }
  wp_end = (wp_r_end + wp_g_end + wp_b_end) / 3;
  bp_end = (bp_r_end + bp_g_end + bp_b_end) / 3;

/*
printf("\nbp = %f, wp = %f\n", bp, wp);
printf("\nbp_end = %f, wp_end = %f\n", bp_end, wp_end);
printf("\nbp_r = %f, bp_g = %f, bp_b = %f\n", bp_r, bp_g, bp_b);
printf("\nwp_r = %f, wp_g = %f, wp_b = %f\n", wp_r, wp_g, wp_b);
printf("\nbp_r_end = %f, bp_g_end = %f, bp_b_end = %f\n", bp_r_end, bp_g_end, bp_b_end);
printf("\nwp_r_end = %f, wp_g_end = %f, wp_b_end = %f\n", wp_r_end, wp_g_end, wp_b_end);
*/


// ------------------------------------------------------------------------------
// Convert original Histogram using White and Black point values
// ------------------------------------------------------------------------------
// Eredeti hisztogramból a fekete és fehér pont alapján megváltoztatott
// hisztogram létrehozása

// Nem az egész kép újraanalizálása, hanem csak az eredeti hisztogramé,
// mert így csak 256 értéket kell feldolgozni a kép összes pontjai számának
// helyett. Ez a hisztogram az automatikus kontraszt állítás utáni állapotát
// mutatja a képnek

// Ez a hisztogram lesz felhasználva a gamma súlypont megállapításához

  #pragma omp parallel for private(temp2, temp3, cc) num_threads(max_threads)
  for (i1=0; i1<256; i1++){
   temp2 = (double)(i1) / 255;

    // bp-től és wp-től viszonyított nullára húzással a kontraszt számolás az alábbi
    //temp2 = bp + ((temp2 - bp) * (1 - bp) / (wp - bp));
    //temp2 = 1 - (1 - temp2) * 1 / (1 - bp);

    // teljes intervallumon számolt húzással a kontraszt számolás az alábbi
    //temp2 = temp2 * wp_end / wp;
    // ---> bp = bp * wp_end / wp;
    // ---> bp_end = bp_end * wp_end / wp;
    //temp2 = 1 - (1 - temp2) * (1 - bp_end * wp_end / wp) / (1 - bp * wp_end / wp);

    // bp_end-től és wp_end-től viszonyított bp-ből és wp-ből húzással a kontraszt számolás az alábbi
    if ((temp2 > bp_end) && (wp > bp_end)) {
      temp2 = bp_end + (temp2 - bp_end) * (wp_end - bp_end) / (wp - bp_end); }
    // itt a bp fekete pontot is fel kell szorozni a következő számításhoz,
    // mert a bp_end -től viszonyítva nyújtjuk a skálát jobbra a fehér irányába
    // és ezért elmászik a bp
   temp3 = 0;
    if (wp > bp_end) {
      temp3 = bp_end + (bp - bp_end) * (wp_end - bp_end) / (wp - bp_end); }
    if ((temp2 < wp_end) && (wp_end != temp3)) {
      temp2 = wp_end - (wp_end - temp2) * (wp_end - bp_end) / (wp_end - temp3); }
    //az 'if' utasításoknál mindenhol vizsgálom hogy ne lehessen nullával való osztás

    if (temp2 > 1){ temp2 = 1; }
    if (temp2 < 0){ temp2 = 0; }
    cc = (long)(temp2 * 255);
#ifdef __OPENMP__
   int N = omp_get_thread_num();
#else
   int N = 1;
#endif
    hist2n[cc][N] += hist1[i1];
  }

  // this is a replacement code for arrays for multi processing
  #pragma omp parallel for num_threads(max_threads)
  for (i1=0; i1<256; i1++){
    for (i2=0; i2<max_threads; i2++){ hist2[i1] += hist2n[i1][i2]; } }// ------------------------------------------------------------------------------
// Leave big flat areas of colors out of new histogram
// ------------------------------------------------------------------------------
// Az átlagelõfordulás kétszeresénél többször elõforduló képpontok közül,
// amelyek a hisztogramm két szélének határánál találhatóak,
// ki lesznek hagyva a számításból úgy, hogy egy új hiányos
// hisztogram generálódik a mûvelethez, amelyben nincsenek jelen
// másszóval csak a részletekre kell koncentrálni, a nagy homogén
// felületeket nem akarom számtásba venni
/*
  i2 = 0;
  hist_min = bw * bh;
  hist_max = 0;
  hist_avg = 0;
  // A különbözõ fényerõk átlag elõfordulásának kiszámítása
  for (i1=0; i1<256; i1++){
    i2 = hist2[i1];
    if (hist_min > i2){ hist_min = i2; }
    if (hist_max < i2){ hist_max = i2; }
    hist_avg = hist_avg + i2;
  }
  hist_avg = hist_avg / 256;
   hist2_occur_count = 0;
  for (i1=0; i1<256; i1++){
    i2 = hist2[i1];
    if ((i2 >= hist_avg*2) && ((i1 < occur_edge * 255) || (i1 > (1 - occur_edge) * 255))){
      hist4[i1] = 0;
      // a számításból kihagyandó "kiugró" színek pozíciójának letárolása
      hist2_occur[hist2_occur_count] = i1;
      hist2_occur_count += 1;
    }
    else{
      hist4[i1] = i2;
    }
  }
  // Csak akkor számolunk a hiányos tömbbel, ha egy megadott maximum
  // értéknél azért nem több "nagyban elõforduló szín" van jelen,
  // Ez jelenleg maximumra állítva, tehát nem szabályozom a maximális számukat
  i2 = 0;
  if (hist2_occur_count <= occur_max) {
    for (i1=0; i1<256; i1++){ hist2[i1] = hist4[i1]; i2 += hist2[i1]; }
  }
*/

// ------------------------------------------------------------------------------
// Gamma value calculating
// ------------------------------------------------------------------------------
// Gamma súlypont megállapítása a második hisztogram alapján, ami már az
// állított kontraszt utáni helyzetet mutatja
// A végeredmény azt adja meg, hogy mennyire kell világosítani, vagy éppen
// sötétíteni a képet, hogy az össz fényereje a képnek egyensúlyban legyen

// A gamma súlypont az az érték, amely a hisztogramban azt mutatja,
// hogy tõle balra és jobbra egyaránt egyforma számú képpont található
// (vagyis fele a kép összes pontjainak)

// Ezt úgy kapjuk meg, hogy elkezdjük olvasni a hisztogram értékeit az
// egyik oldalról befelé, és közben össze adjuk a kapott értékeket
// Ha ez az érték elérte vagy túllépte a kép összes pontjainak a számának
// felét, akkor megállunk és a tömb aktuális indexe adja meg
// a gamma súlypont megfelelõ értékét

/*
  gamma_weight_mid_all = 0;
  for (i1=0;  i1<256; i1++){ gamma_weight_mid_all += hist2[i1]; }
  i3 = 0;
  flag1 = 0;
  gamma_weight_mid = 0;
  for (i1=0; i1<256; i1++){
    i3 = i3 + hist2[i1];
    if (flag1 == 0){
      if (i3 > gamma_weight_mid_all / 2){
        flag1 = 1;
        gamma_weight_mid = i1;
      }
    }
  }
  gamma_weight_mid = gamma_weight_low / 255;
  gamma_mid = 1;
  gamma_mid = log(gamma_interval_mid) / log(gamma_weight_mid);
  if (gamma_mid < (1/gamma_max)){ gamma_mid = (1/gamma_max); }
  if (gamma_mid > gamma_max){ gamma_mid = gamma_max; }

  // Convert CONTRAST Histogram using MID GAMMA VALUE
  for (i1=0; i1<256; i1++){
    temp2 = i1;
    temp2 = pow(temp2 / 255, gamma_mid) * 255;
    i2 = (long)temp2;
    if (i2 > 255){ i2 = 255; }
    if (i2 < 0){ i2 = 0; }
    hist2b[i2] = hist2b[i2] + hist2[i1];
  }
*/

  // Hisztogramm súlyának megállapítása
  gamma_weight_low_all = 0;
  gamma_weight_high_all = 0;

  #pragma omp parallel for reduction(+:gamma_weight_low_all) num_threads(max_threads)
  for (i1=0;  i1<128; i1++){ gamma_weight_low_all += hist2[i1]; }
  #pragma omp parallel for reduction(+:gamma_weight_high_all) num_threads(max_threads)
  for (i1=128; i1<256; i1++){ gamma_weight_high_all += hist2[i1]; }

  // Hisztogramm súlypont megállapítása
  i3 = 0;
  flag1 = 0;
  gamma_weight_low = 0;
  for (i1=0; i1<128; i1++){
    i3 = i3 + hist2[i1];
    if (flag1 == 0){
      if (i3 > gamma_weight_low_all / 2){
        flag1 = 1;
        gamma_weight_low = i1;
      }
    }
  }
  i3 = 0;
  flag1 = 0;
  gamma_weight_high = 0;
  for (i1=128; i1<256; i1++){
    i3 = i3 + hist2[i1];
    if (flag1 == 0){
      if (i3 > gamma_weight_high_all / 2){
        flag1 = 1;
        gamma_weight_high = i1;
      }
    }
  }
  gamma_weight_low = gamma_weight_low / 255;
  gamma_weight_high = gamma_weight_high / 255;

  // Súlypont eltolás szükségességének megállapítása
  gamma_low = 1;
  gamma_high = 1;

  // gammát csak egyírányban toljuk el,
  // vagyis csak világosítunk ha szükséges, de soha sem sötétítünk
  if (gamma_weight_low < gamma_interval_low){
    gamma_low = log(gamma_interval_low) / log(gamma_weight_low);
  }
  if (gamma_weight_high > gamma_interval_high){
    gamma_high = log(gamma_interval_high) / log(gamma_weight_high);
  }

  if (gamma_low < (1/gamma_max)){ gamma_low = (1/gamma_max); }
  if (gamma_low > gamma_max){ gamma_low = gamma_max; }
  if (gamma_high < (1/gamma_max)){ gamma_high = (1/gamma_max); }
  if (gamma_high > gamma_max){ gamma_high = gamma_max; }// ------------------------------------------------------------------------------
// Recalculate the RGB values by setting the CONTRAST, COLOR BALANCE and GAMMA
// ------------------------------------------------------------------------------
// Kép színeinek újrakalkulálása (kontraszt, színegyensúly és gamma korrekció)
// A kép összes pontja újrakalkulálódik és visszaíródik a pufferba

// A gamma állításnál a kép színének RGB-jét a gammához mérten nem külön
// színcsatornánként, hanem a fényerejükhöz mérten egyben vannnak állítva
// A gamma úgy állítódik, hogy a súlypont el van tolva 128-ba
// (tehát ha kisebb az értéke akkor növekszik, ha nagyobb, akkor meg csökken)
// és ez magával húzza nyújtásos módon arányosan a közép színeket
// a 128 irányába


  #pragma omp parallel for private(x, y, addr, addr2, col_r, col_g, col_b, col_r2, col_g2, col_b2, temp2, temp3, cc, H, S, L) num_threads(max_threads)
  for (y=0; y<=bh-1; y++){
    addr2 = y * bw * 3 + y * addr_offset;
    for (x=0; x<=bw-1; x++){
      addr = addr2 + x * 3;

      // apply changes ONLY on selected area of the image
      if ((apply_on_selection == 0) || ((apply_on_selection != 0) &&
        (x >= x1 &&
        x <= x2 &&
        y >= y1 &&
        y <= y2))) {

      col_r2 = image_buffer[addr + 0];
      col_g2 = image_buffer[addr + 1];
      col_b2 = image_buffer[addr + 2];

      col_r2 /= 255;
      col_g2 /= 255;
      col_b2 /= 255;


      // CONTRAST SHIFT AND COLOR BALANCE
      // bp_end-től és wp_end-től viszonyított bp-ből és wp-ből húzással a kontraszt számolás az alábbi
      if ((col_r2 > bp_r_end) && (wp_r > bp_r_end)) {
        col_r2 = bp_r_end + (col_r2 - bp_r_end) * (wp_r_end - bp_r_end) / (wp_r - bp_r_end); }
      if ((col_g2 > bp_g_end) && (wp_g > bp_g_end)) {
        col_g2 = bp_g_end + (col_g2 - bp_g_end) * (wp_g_end - bp_g_end) / (wp_g - bp_g_end); }
      if ((col_b2 > bp_b_end) && (wp_b > bp_b_end)) {
        col_b2 = bp_b_end + (col_b2 - bp_b_end) * (wp_b_end - bp_b_end) / (wp_b - bp_b_end); }

      // itt a bp fekete pontot is fel kell szorozni a következő számításhoz,
      // mert a bp_end -től viszonyítva nyújtjuk a skálát jobbra a fehér irányába
      // és ezért elmászik a bp
     temp3 = 0;
      if (wp_r > bp_r_end) {
        temp3 = bp_r_end + (bp_r - bp_r_end) * (wp_r_end - bp_r_end) / (wp_r - bp_r_end); }
      if ((col_r2 < wp_r_end) && (wp_r_end != temp3)) {
        col_r2 = wp_r_end - (wp_r_end - col_r2) * (wp_r_end - bp_r_end) / (wp_r_end - temp3); }

     temp3 = 0;
      if (wp_g > bp_g_end) {
        temp3 = bp_g_end + (bp_g - bp_g_end) * (wp_g_end - bp_g_end) / (wp_g - bp_g_end); }
      if ((col_g2 < wp_g_end) && (wp_g_end != temp3)) {
        col_g2 = wp_g_end - (wp_g_end - col_g2) * (wp_g_end - bp_g_end) / (wp_g_end - temp3); }

     temp3 = 0;
      if (wp_b > bp_b_end) {
        temp3 = bp_b_end + (bp_b - bp_b_end) * (wp_b_end - bp_b_end) / (wp_b - bp_b_end); }
      if ((col_b2 < wp_b_end) && (wp_b_end != temp3)) {
        col_b2 = wp_b_end - (wp_b_end - col_b2) * (wp_b_end - bp_b_end) / (wp_b_end - temp3); }

      // határérték ellenőrzés és visszaírás
      if (col_r2 > 1){ col_r2 = 1; }
      if (col_g2 > 1){ col_g2 = 1; }
      if (col_b2 > 1){ col_b2 = 1; }
      if (col_r2 < 0){ col_r2 = 0; }
      if (col_g2 < 0){ col_g2 = 0; }
      if (col_b2 < 0){ col_b2 = 0; }


      // GAMMA CORRECTION
      // megjegyzés: ez a gamma felhúzásos módszer színesebb végeredményt ad
      // mint amelyiknél külön - külön toljuk a színeket arányosan
      temp2 = (col_r2 + col_g2 + col_b2) / 3;
      cc = (long)(temp2 * 255);

      //temp2 = pow(temp2 / 255, gamma_mid) * 255;
      if (temp2 <= 0.5){ temp3 = pow(temp2 * 2, gamma_low) / 2; }
      else{ temp3 = pow((temp2 - 0.5) * 2, gamma_high) / 2 + 0.5; }

      //temp3 = pow(temp2 / 255, gamma_exp) * 255;
      if (temp2 < temp3){
        if (temp2 < 1){
          if (temp2 > 0){
            col_r2 = ((1 - (1 - col_r2) * (1 - temp3)
              / (1 - temp2)) + (col_r2 * temp3 / temp2)) / 2;
            col_g2 = ((1 - (1 - col_g2) * (1 - temp3)
              / (1 - temp2)) + (col_g2 * temp3 / temp2)) / 2;
            col_b2 = ((1 - (1 - col_b2) * (1 - temp3)
              / (1 - temp2)) + (col_b2 * temp3 / temp2)) / 2;
          }
        }
      }
      else{
        if (temp2 > 0){
          col_r2 = col_r2 * temp3 / temp2;
          col_g2 = col_g2 * temp3 / temp2;
          col_b2 = col_b2 * temp3 / temp2;
        }
      }

      // határérték ellenőrzés és visszaírás
      if (col_r2 > 1){ col_r2 = 1; }
      if (col_g2 > 1){ col_g2 = 1; }
      if (col_b2 > 1){ col_b2 = 1; }
      if (col_r2 < 0){ col_r2 = 0; }
      if (col_g2 < 0){ col_g2 = 0; }
      if (col_b2 < 0){ col_b2 = 0; }


      col_r = (long)(col_r2 * 255);
      col_g = (long)(col_g2 * 255);
      col_b = (long)(col_b2 * 255);
      image_buffer[addr + 0] = col_r & 0xff;
      image_buffer[addr + 1] = col_g & 0xff;
      image_buffer[addr + 2] = col_b & 0xff;

      // Build up Histogram for SATURATION
      if (x >= x1 &&
        x <= x2 &&
        y >= y1 &&
        y <= y2) {
          double H, S, L;
          RGB_TO_HSL (col_r2, col_g2, col_b2, &H, &S, &L);
          // Az 'S' értékét a szürke egyenes közepétől távolodva kisebbnek veszem itt,
          // mert az optikailag egyre kevésbé tűnik színesnek,
          // és ennél a résznél optikailag vizsgálok
          if (L > 0.5) { L = 1 - L; }
          S = S * L * 2;
          // Ha S = 0, vagyis szürke a szín, akkor nem adom hozzá
          // a színtelítettség hisztogramjához értelemszerűen
          if (S > 0) {
            cc = (long)(S * 255);
#ifdef __OPENMP__
         int N = omp_get_thread_num();
#else
         int N = 1;
#endif
            hist_saturn[cc][N]++;
          }
      }

      }
    }
  }

  // this is a replacement code for arrays for multi processing
  #pragma omp parallel for num_threads(max_threads)
  for (i1=0; i1<256; i1++){
    for (i2=0; i2<max_threads; i2++){ hist_satur[i1] += hist_saturn[i1][i2]; } }


// ------------------------------------------------------------------------------
// Recalculate the RGB values by setting the SATURAION
// ------------------------------------------------------------------------------

  // Hisztogram átlag értékének megállapítása
  hist_satur_avg = 0;

  #pragma omp parallel for reduction(+:hist_satur_avg) num_threads(max_threads)
  for (i1=255; i1>=0; i1--){
    hist_satur_avg += hist_satur[i1];
  }
  hist_satur_avg = hist_satur_avg / 255;
  temp1 = hist_satur_avg * 0.1;

  // Hisztogram szélének keresése a színek felhúzásához
  i3 = 0;
  flag1 = 0;

  for (i1=255; i1>=0; i1--){
    if (flag1 == 0){
      if (hist_satur[i1] >= temp1){
        flag1 = 1;
        i3 = i1;
      }
    }
  }
  hist_satur_low = (double)(i3) / 255;

  // Határérték ellenőrzés
  if (hist_satur_low > satur_max){ hist_satur_low = satur_max; }
  hist_satur_ok = 0;
  if (hist_satur_low > 0){ hist_satur_ok = satur_max / hist_satur_low; }


  #pragma omp parallel for private(x, y, addr, addr2, col_r, col_g, col_b, col_r2, col_g2, col_b2, H, S, L, cc) num_threads(max_threads)
  for (y=0; y<=bh-1; y++){
    addr2 = y * bw * 3 + y * addr_offset;
    for (x=0; x<=bw-1; x++){
      addr = addr2 + x * 3;

      // apply changes ONLY on selected area of the image
      if ((apply_on_selection == 0) || ((apply_on_selection != 0) &&
        (x >= x1 &&
        x <= x2 &&
        y >= y1 &&
        y <= y2))) {

      col_r2 = image_buffer[addr + 0];
      col_g2 = image_buffer[addr + 1];
      col_b2 = image_buffer[addr + 2];

      col_r2 = col_r2 / 255;
      col_g2 = col_g2 / 255;
      col_b2 = col_b2 / 255;

      RGB_TO_HSL (col_r2, col_g2, col_b2, &H, &S, &L);

      // szín telítettségének felszorzása a maxmimum megengedettig
      double S_new;
      S_new = S * hist_satur_ok;
      if (S_new <= satur_max) { S = S_new; }

      HSL_TO_RGB (H, S, L, &col_r2, &col_g2, &col_b2);

      col_r = (long)(col_r2 * 255);
      col_g = (long)(col_g2 * 255);
      col_b = (long)(col_b2 * 255);
      image_buffer[addr + 0] = col_r & 0xff;
      image_buffer[addr + 1] = col_g & 0xff;
      image_buffer[addr + 2] = col_b & 0xff;

      //Mellékesen a legvégső Hisztogram létrehozása is
      cc = (long)((double)(col_r + col_g + col_b) / 3);

      //hist3[cc]++;
     // this is a replacement code for arrays for multi processing
#ifdef __OPENMP__
     int N = omp_get_thread_num();
#else
     int N = 1;
#endif
      hist3n[cc][N]++;

      }
    }
  }

  // this is a replacement code for arrays for multi processing
  #pragma omp parallel for num_threads(max_threads)
  for (i1=0; i1<256; i1++){
    for (i2=0; i2<max_threads; i2++){ hist3[i1] += hist3n[i1][i2]; } }


// a test rész csak akkor működik, ha van math library, mert itt használok szögfüggvényeket

// ------------------------------------------------------------------------------
// TEST: Show Histograms by Drawing them on Image
// ------------------------------------------------------------------------------
//
  // csak normál RGB tömbnél élhet a tesztelés
  if ((format_flag == 0) && (test_flag == 1)) {
    // a max érték kezdõértése 1, hogy 0-val való osztás ne fordulhasson elõ
    long hist1_max = 1;
    long hist2_max = 1;
    long hist3_max = 1;
    long histS_max = 1;

    // Figyelem! Többszöri lefuttatása a rutinnak ugyanazon a képen
    // nem várt eredményt produkál ha a hisztogrammok is ki vannak rajzolva,
    // mert akkor már a teszt képet is beleveszi a számításba
    for (i1=0; i1<256; i1++){ if (hist1_max < hist1[i1]) { hist1_max = hist1[i1]; } }
    for (i1=0; i1<256; i1++){ if (hist2_max < hist2[i1]) { hist2_max = hist2[i1]; } }
    for (i1=0; i1<256; i1++){ if (hist3_max < hist3[i1]) { hist3_max = hist3[i1]; } }
    for (i1=0; i1<256; i1++){ if (histS_max < hist_satur[i1]) { histS_max = hist_satur[i1]; } }

    for (y=0; y<=bh-1; y++){
      addr2 = y * bw * 3 + y * addr_offset;
      for (x=0; x<=bw-1; x++){
        addr = addr2 + x * 3;
        xm = x;
        ym = y;
        if (format_flag == 1) { ym = bh - 1 - ym; }
        if (format_flag == 2) { ym = bh - 1 - ym; }

        // Keret rajzolása a hisztogrammok köré 1 pixel szélességben
        if (((xm == 256) && (ym <= 400)) || ((ym == 400) && (xm <= 256))) {
            col = color_black;
            image_buffer[addr + 2] = (col >> 0) & 0xff;
            image_buffer[addr + 1] = (col >> 8) & 0xff;
            image_buffer[addr + 0] = (col >> 16) & 0xff;
        }

        // Hisztogrammok kirajzolása
        if ((xm >= 0) && (xm <= 255)) {

          // 1. hisztogramm: EREDETI KÉP ÁLLAPOTA
          if (ym <= 99) {
            i2 = hist1[xm] * 99 / hist1_max;
            if (99 - ym >= i2) {
              if ((xm <= (long)(bp_end * 255)) || (xm >= (long)(wp_end * 255))) {
                col = color_green_dark;
              }
              else {
                col = color_black;
              }
            }
            else {
              col = color_green;
            }
            if (xm == (long)(bp * 255)) { col = color_yellow; }
            if (xm == (long)(wp * 255)) { col = color_yellow; }
            image_buffer[addr + 2] = (col >> 0) & 0xff;
            image_buffer[addr + 1] = (col >> 8) & 0xff;
            image_buffer[addr + 0] = (col >> 16) & 0xff;
          }

          // 2. hisztogramm: KONTRASZT UTÁN
          if ((ym >= 100) && (ym <= 199)) {
            i2 = hist2[xm] * 99 / hist2_max;
            if (199 - ym >= i2) {
              if ((xm <= (long)(gamma_interval_low * 255))
                || (xm >= (long)(gamma_interval_high * 255)))
              {
                col = color_brown;
              }
              else{
                col = color_black;
              }
            }
            else {
              col = color_green;
            }
            // Gamma alsó súlypont
            if (xm == (long)(gamma_weight_low * 255)) {
              col = color_yellow;
            }
            // Gamma felső súlypont
            if (xm == (long)(gamma_weight_high * 255)) {
              col = color_yellow;
            }
            image_buffer[addr + 2] = (col >> 0) & 0xff;
            image_buffer[addr + 1] = (col >> 8) & 0xff;
            image_buffer[addr + 0] = (col >> 16) & 0xff;
          }

          // 3. hisztogramm SATURATION
          if ((ym >= 200) && (ym <= 299)) {
            i2 = hist_satur[xm] * 99 / histS_max;
            if (299 - ym >= i2) {
              if (xm >= (long)(satur_max * 255))
              {
                col = color_brown;
              }
              else{
                col = color_black;
              }
            }
            else {
              col = color_blue;
            }
            //if (xm == (long)((satur_max)* 255)) { col = color_red; }
            if (xm == (long)((hist_satur_low)* 255)) { col = color_yellow; }
            image_buffer[addr + 2] = (col >> 0) & 0xff;
            image_buffer[addr + 1] = (col >> 8) & 0xff;
            image_buffer[addr + 0] = (col >> 16) & 0xff;
          }

          // 4. hisztogramm: KONTRASZT, GAMMA és SATURATION UTÁN (VÉGSŐ)
          if ((ym >= 300) && (ym <= 399)) {
            i2 = hist3[xm] * 99 / hist3_max;
            if (399 - ym >= i2) {
              col = color_black;
            }
            else {
              col = color_green;
            }
            image_buffer[addr + 2] = (col >> 0) & 0xff;
            image_buffer[addr + 1] = (col >> 8) & 0xff;
            image_buffer[addr + 0] = (col >> 16) & 0xff;
          }

          // 5. Fekete és fehér pont színirányának kirajzolása egy körbe
          // konstans a kör sugarához
          const double rad = 100;
          // konstans a körvonal vastagságához
          const double outline = 5;
          // pi értéke
          const double pi = 3.1415926535897932;
          if ((ym >= 400) && (ym <= 400+rad*2)) {
            double rr, rx, ry;

            rx = xm - rad;
            ry = ym - 400 - rad;
            rr = sqrt(rx*rx + ry*ry);

            // KÖRÍV MEGRAJZOLÁSA
            if ((rr <= rad) && (rr >= rad-outline)) {
                H = 0;
                if ((rx >= 0) && (ry < 0)) { H = asin( rx / rr) / pi / 2 + 0.00; }
                if ((rx >= 0) && (ry >= 0)) { H = asin( ry / rr) / pi / 2 + 0.25; }
                if ((rx < 0) && (ry >= 0)) { H = asin(-rx / rr) / pi / 2 + 0.50; }
                if ((rx < 0) && (ry < 0)) { H = asin(-ry / rr) / pi / 2 + 0.75; }
                S = 1;
                L = 0.5;
                L = rad - rr;
                if (L > outline / 2) { L = outline - L; }
                L = L / outline;
                HSL_TO_RGB (H, S, L, &col_r2, &col_g2, &col_b2);
                col_r = (long)(col_r2 * 255);
                col_g = (long)(col_g2 * 255);
                col_b = (long)(col_b2 * 255);
                image_buffer[addr + 0] = col_r & 0xff;
                image_buffer[addr + 1] = col_g & 0xff;
                image_buffer[addr + 2] = col_b & 0xff;
            }
            else {

              col = color_black;
              double px, py, lx, ly, d;
              px = 0; py = 0;
              lx = 0; ly = 0;

              // FEKETE PONT SZÍNIRÁNYA EGYENESÉNEK MEGHÚZÁSA
              // Szürke pontnál nem jelenik meg egyenes a körben
              RGB_TO_HSL (bp_r, bp_g, bp_b, &H, &S, &L);
              //printf("\nH = %f, S = %f, L = %f\n", H, S, L);

              if ((H >= 0.00) && (H < 0.25)) { lx = sin((H - 0.00) * 2 * pi) * rr; ly = cos((H - 0.00) * 2 * pi) * rr; }
              if ((H >= 0.25) && (H < 0.50)) { lx = cos((H - 0.25) * 2 * pi) * rr; ly = -sin((H - 0.25) * 2 * pi) * rr; }
              if ((H >= 0.50) && (H < 0.75)) { lx = -sin((H - 0.50) * 2 * pi) * rr; ly = -cos((H - 0.50) * 2 * pi) * rr; }
              if ((H >= 0.75) && (H < 1.00)) { lx = -cos((H - 0.75) * 2 * pi) * rr; ly = sin((H - 0.75) * 2 * pi) * rr; }
              px = lx * S;
              py = ly * S;

              d = ly * rx + lx * ry;
              d = d / sqrt(lx * lx + ly * ly);
              if (d < 0) { d = 0 - d; }

              if ((d < 1) && (rr < rad) && (sgn(rx) == sgn(px)) && (sgn(ry) == -sgn(py))) {
                if (rr < rad * S) { col = color_red; }
                else { col = color_green_dark; }
              }

              // FEHÉR PONT SZÍNIRÁNYA EGYENESÉNEK MEGHÚZÁSA
              RGB_TO_HSL (wp_r, wp_g, wp_b, &H, &S, &L);

              if ((H >= 0.00) && (H < 0.25)) { lx = sin((H - 0.00) * 2 * pi) * rr; ly = cos((H - 0.00) * 2 * pi) * rr; }
              if ((H >= 0.25) && (H < 0.50)) { lx = cos((H - 0.25) * 2 * pi) * rr; ly = -sin((H - 0.25) * 2 * pi) * rr; }
              if ((H >= 0.50) && (H < 0.75)) { lx = -sin((H - 0.50) * 2 * pi) * rr; ly = -cos((H - 0.50) * 2 * pi) * rr; }
              if ((H >= 0.75) && (H < 1.00)) { lx = -cos((H - 0.75) * 2 * pi) * rr; ly = sin((H - 0.75) * 2 * pi) * rr; }
              px = lx * S;
              py = ly * S;

              d = ly * rx + lx * ry;
              d = d / sqrt(lx * lx + ly * ly);
              if (d < 0) { d = 0 - d; }

              if ((d < 1) && (rr < rad) && (sgn(rx) == sgn(px)) && (sgn(ry) == -sgn(py))) {
                if (rr < rad * S) { col = color_yellow; }
                else { col = color_brown; }
              }

              image_buffer[addr + 2] = (col >> 0) & 0xff;
              image_buffer[addr + 1] = (col >> 8) & 0xff;
              image_buffer[addr + 0] = (col >> 16) & 0xff;

            }
          }
        }
      }
    }
  }


}// ------------------------------
// ----- MAIN AARGB ENTRIES -----
// ------------------------------

void AARGB_NORMAL(
  unsigned char *image_buffer,
  int image_width,
  int image_height)
{
  AARGB_MAIN(
    image_buffer,
    image_width,
    image_height,
    0,
    0,
    image_width-1,
    image_height-1,
    0,
    0,
    0);
}

void AARGB_NORMAL_SEL(
  unsigned char *image_buffer,
  int image_width,
  int image_height,
  int x1,
  int y1,
  int x2,
  int y2,
  int apply_on_selection)
{
  AARGB_MAIN(
    image_buffer,
    image_width,
    image_height,
    x1,
    y1,
    x2,
    y2,
    0,
    apply_on_selection,
    0);
}

void AARGB_DIB(
  unsigned char *image_buffer,
  int image_width,
  int image_height)
{
  AARGB_MAIN(
    image_buffer,
    image_width,
    image_height,
    0,
    0,
    image_width-1,
    image_height-1,
    1,
    0,
    0);
}

void AARGB_DIB_SEL(
  unsigned char *image_buffer,
  int image_width,
  int image_height,
  int x1,
  int y1,
  int x2,
  int y2,
  int apply_on_selection)
{
  AARGB_MAIN(
    image_buffer,
    image_width,
    image_height,
    x1,
    y1,
    x2,
    y2,
    1,
    apply_on_selection,
    0);
}

void AARGB_BMP(
  unsigned char *image_buffer)
{
   long f_bm;
   long f_bitcount;
   long f_compressed;
   long f_offs;
   long f_width;
   long f_height;

   f_bm = 0;
   f_bm += image_buffer[0] << 0;
   f_bm += image_buffer[1] << 8;

   f_bitcount = 0;
   f_bitcount += image_buffer[28] << 0;
   f_bitcount += image_buffer[29] << 8;

   f_compressed = 0;
   f_compressed += image_buffer[30] << 0;
   f_compressed += image_buffer[31] << 8;
   f_compressed += image_buffer[32] << 16;
   f_compressed += image_buffer[33] << 24;

   if ((f_bm == 0x00004d42) && (f_bitcount == 24) && (f_compressed == 0)) {

      f_offs = 0;
      f_offs += image_buffer[10] << 0;
      f_offs += image_buffer[11] << 8;
      f_offs += image_buffer[12] << 16;
      f_offs += image_buffer[13] << 24;

      f_width = 0;
      f_width += image_buffer[18] << 0;
      f_width += image_buffer[19] << 8;
      f_width += image_buffer[20] << 16;
      f_width += image_buffer[21] << 24;

      f_height = 0;
      f_height += image_buffer[22] << 0;
      f_height += image_buffer[23] << 8;
      f_height += image_buffer[24] << 16;
      f_height += image_buffer[25] << 24;

      AARGB_MAIN(
         image_buffer + f_offs,
         f_width,
         f_height,
         0,
         0,
         f_width-1,
         f_height-1,
            2,
         0,
            0);
   }
}

void AARGB_BMP_SEL(
  unsigned char *image_buffer,
  int x1,
  int y1,
  int x2,
  int y2,
  int apply_on_selection)
{
   long f_bm;
   long f_bitcount;
   long f_compressed;
   long f_offs;
   long f_width;
   long f_height;

   f_bm = 0;
   f_bm += image_buffer[0] << 0;
   f_bm += image_buffer[1] << 8;

   f_bitcount = 0;
   f_bitcount += image_buffer[28] << 0;
   f_bitcount += image_buffer[29] << 8;

   f_compressed = 0;
   f_compressed += image_buffer[30] << 0;
   f_compressed += image_buffer[31] << 8;
   f_compressed += image_buffer[32] << 16;
   f_compressed += image_buffer[33] << 24;

   if ((f_bm == 0x00004d42) && (f_bitcount == 24) && (f_compressed == 0)) {

      f_offs = 0;
      f_offs += image_buffer[10] << 0;
      f_offs += image_buffer[11] << 8;
      f_offs += image_buffer[12] << 16;
      f_offs += image_buffer[13] << 24;

      f_width = 0;
      f_width += image_buffer[18] << 0;
      f_width += image_buffer[19] << 8;
      f_width += image_buffer[20] << 16;
      f_width += image_buffer[21] << 24;

      f_height = 0;
      f_height += image_buffer[22] << 0;
      f_height += image_buffer[23] << 8;
      f_height += image_buffer[24] << 16;
      f_height += image_buffer[25] << 24;

      AARGB_MAIN(
         image_buffer + f_offs,
         f_width,
         f_height,
         x1,
         y1,
         x2,
         y2,
            2,
         apply_on_selection,
            0);
   }
}
// -----------------------------------------------------------------------
// -----------------------------------------------------------------------
// ---- HERE I PUT MY OUTDATED CODE THAT I PROBABLY WON'T USE ANYMORE ----
// -----------------------------------------------------------------------
// -----------------------------------------------------------------------/*
// Fõ belépési pont a DLL-be, jelenleg nem szükséges
int WINAPI DllMain(HINSTANCE hinstDLL, DWORD fdwReason, LPVOID lpvReserved)
{
  switch (fdwReason)
  {
    case DLL_PROCESS_ATTACH:
      // attach to process
      // return 1 to fail DLL load
      break;

    case DLL_PROCESS_DETACH:
      // detach from process
      break;

    case DLL_THREAD_ATTACH:
      // attach to thread
      break;

    case DLL_THREAD_DETACH:
      // detach from thread
      break;
  }
  return 0; // succesful
}
*/

/*
// Elõzõ beállítás az átlag RGB értékekhez
  wp_r = col_r3[wp];
  wp_g = col_g3[wp];
  wp_b = col_b3[wp];
  bp_r = col_r3[bp];
  bp_g = col_g3[bp];
  bp_b = col_b3[bp];
  i2 = hist1[wp];
  i3 = hist1[bp];
  if (i2 > 0){
    wp_r = wp_r / i2;
    wp_g = wp_g / i2;
    wp_b = wp_b / i2;
  }
  if (i3 > 0){
    bp_r = bp_r / i3;
    bp_g = bp_g / i3;
    bp_b = bp_b / i3;
  }
*/

/*
// Gamma value calculating
// Elõzõ gamma állítási rutin

  i3 = 0;
  i2 = bw * bh / 2;
  gamma_s = 0;
  flag1 = 0;
  for (i1=0; i1<256; i1++){
    i3 = i3 + hist2[i1];
    if (flag1 == 0){
      if (i3 > i2){
        flag1 = 1;
        gamma_s = i1;
      }
    }
  }
  if (gamma_s <= 0){ gamma_s = 1; }
  if (gamma_s >= 255){ gamma_s = 254; }
  if (abs(gamma_s - 128) > (128 * gamma_max)){
    if (gamma_s < 128){
      gamma_s = 128 - 128 * gamma_max;
    }
    else{
      gamma_s = 128 + 128 * gamma_max;
    }
  }
*/

/*
// Gamma value calculating
// 2-es verzió gamma állítási rutin

      if (gamma_s < 128){
       if (gamma_s > cc){
         temp3 = temp2 + (255 - (255 - temp2)
          * (128 / (255 - gamma_s)) - temp2) * (temp2 / gamma_s);
       }
       else{
         temp3 = 255 - (255 - temp2) * 128 / (255 - gamma_s);
       }
      }
      else{
       if (gamma_s > cc){
         temp3 = temp2 * 128 / gamma_s;
       }
       else{
         temp3 = temp2 - (temp2 - temp2 * (128 / gamma_s))
          * ((255 - temp2) / (255 - gamma_s));
       }
      }
*/

/*
// Gamma value calculating
// 3-as verzió gamma állítási rutin

         col_r2 = pow(col_r2 / 255, gamma_exp) * 255;
         col_g2 = pow(col_g2 / 255, gamma_exp) * 255;
         col_b2 = pow(col_b2 / 255, gamma_exp) * 255;
*/

/*
  hist_min = bw * bh;
  hist_max = 0;
  hist_avg = 0;

// Hisztogram átlagának megállapítása külön - külön a bal és jobb oldalra
// az alulexponálás kiküszöbölésére
  hist_low_point = 0;
  hist_high_point = 255;
  flag1 = 0;
  for (i1=0; i1<256; i1++){
    if (flag1 == 0){
      if (hist1[i1] == 0){
        hist_low_point = i1;
      }
      else{
        flag1 = 1;
      }
    }
  }
  flag1 = 0;
  for (i1=255; i1>=0; i1--){
    if (flag1 == 0){
      if (hist1[i1] == 0){
        hist_high_point = i1;
      }
      else{
        flag1 = 1;
      }
    }
  }

  if (hist_low_point > hist_high_point){
    i1 = hist_high_point;
    hist_high_point = hist_low_point;
    hist_low_point = i1;
  }
  if (hist_low_point == hist_high_point){
    hist_low_point = hist_low_point - 1;
    hist_high_point = hist_high_point + 1;
  }
  if (hist_low_point < 0){ hist_low_point = 0; }
  if (hist_high_point > 255){ hist_high_point = 255; }
  hist_mid_point = (hist_high_point + hist_low_point) / 2;

  // Átlag fényerõ kiszámítása
  // A maximum és minimum érték számítása csak tesztelési céllal él,
  // nem számít kirtikus idõtényezõnek

  for (i1=0; i1<256; i1++){
    temp1 = hist1[i1];
    if (hist_min > (long)temp1){ hist_min = (long)temp1; }
    if (hist_max < (long)temp1){ hist_max = (long)temp1; }
    hist_avg = hist_avg + temp1;
  }
  hist_avg = hist_avg / 256;

  hist_avg_low = 0;
  hist_avg_high = 0;
  counter = 0;
  for (i1=0; i1<=hist_mid_point; i1++){
    hist_avg_low = hist_avg_low + hist1[i1];
    counter++;
  }
  hist_avg_low = hist_avg_low / counter;
  counter = 0;
  for (i1=255; i1>=hist_mid_point; i1--){
    hist_avg_high = hist_avg_high + hist1[i1];
    counter++;
  }
  hist_avg_high = hist_avg_high / counter;


  hist_min_test = hist_min;
  hist_max_test = hist_max;
  hist_avg_test = hist_avg;

  bp = 255;
  //temp1 = cont_max * hist_avg;
  temp1 = cont_max * hist_avg_low;
  flag1 = 0;
  for (i1=0; i1<=hist_mid_point; i1++){
    if (flag1 == 0){
      if (hist1[i1] >= temp1){
        flag1 = 1;
        bp = i1;
      }
    }
  }
  wp = 0;
  temp1 = cont_max * hist_avg_high;
  flag1 = 0;
  for (i1=255; i1>=hist_mid_point; i1--){
    if (flag1 == 0){
      if (hist1[i1] >= temp1){
        flag1 = 1;
        wp = i1;
      }
    }
  }
  // Határértékek beállítása illetve korrekciója
  if (bp > wp){
    i1 = wp;
    wp = bp;
    bp = i1;
  }
  if (bp == wp){
    bp = bp - 1;
    wp = wp + 1;
  }
  if (bp < 0){ bp = 0; }
  if (bp >= 255){ bp = 254; }
  if (wp > 255){ wp = 255; }
  if (wp <= 0){ wp = 1; }
*/
/*
// Gamma value calculating

// Gamma súlypont megállapítása a második hisztogram alapján, ami már az
// állított kontraszt utáni helyzetet mutatja
// A végeredmény azt adja meg, hogy mennyire kell világosítani, vagy éppen
// sötétíteni a képet, hogy az össz fényereje a képnek egyensúlyban legyen

// A gamma súlypont az az érték, amely a hisztogramban azt mutatja,
// hogy tõle balra és jobbra egyaránt egyforma számú képpont található
// (vagyis fele a kép összes pontjainak)

// Ezt úgy kapjuk meg, hogy elkezdjük olvasni a hisztogram értékeit az
// egyik oldalról befelé, és közben össze adjuk a kapott értékeket
// Ha ez az érték elérte vagy túllépte a kép összes pontjainak a számának
// felét, akkor megállunk és a tömb aktuális indexe adja meg
// a gamma súlypont megfelelõ értékét

  i2 = 0;
  hist_min = bw * bh;
  hist_max = 0;
  hist_avg = 0;
  // A különbözõ fényerõk átlag elõfordulásának kiszámítása
  for (i1=0; i1<256; i1++){
    i2 = hist2[i1];
    if (hist_min > i2){ hist_min = i2; }
    if (hist_max < i2){ hist_max = i2; }
    hist_avg = hist_avg + i2;
  }
  hist_avg = hist_avg / 256;
   hist2_occur_count = 0;
  for (i1=0; i1<256; i1++){
    i2 = hist2[i1];
    // Az átlagelõfordulás kétszeresénél többször elõforduló képpontok közül,
    // amelyek a hisztogramm két szélének határánál találhatóak,
    // ki lesznek hagyva a számításból úgy, hogy egy új hiányos
    // hisztogram generálódik a mûvelethez, amelyben nincsenek jelen
    // másszóval csak a részletekre kell koncentrálni, a nagy homogán
    // felületeket nem akarom számtásba venni
    if ((i2 >= hist_avg*2) && ((i1 < occur_edge * 255) || (i1 > (1 - occur_edge) * 255))){
      hist4[i1] = 0;
      // a számításból kihagyandó "kiugró" színek pozíciójának letárolása
      hist2_occur[hist2_occur_count] = i1;
      hist2_occur_count += 1;
    }
    else{
      hist4[i1] = i2;
    }
  }
  // Csak akkor számolunk a hiányos tömbbel, ha egy megadott maximum
  // értéknél azért nem több "nagyban elõforduló szín" van jelen,
  // Ez jelenleg maximumra állítva, tehát nem szabályozom a maximális számukat
  i2 = 0;
  if (hist2_occur_count <= occur_max) {
    for (i1=0; i1<256; i1++){ i2 += hist4[i1]; }
  }
  else {
    for (i1=0; i1<256; i1++){ i2 += hist2[i1]; }
  }
  // Hisztogramm súlypont megállapítása
  i3 = 0;
  flag1 = 0;
  gamma_s = 0;
  for (i1=0; i1<256; i1++){
   if (hist2_occur_count <= occur_max) {
      i3 = i3 + hist4[i1];
   }
   else {
      i3 = i3 + hist2[i1];
   }
    if (flag1 == 0){
      if (i3 > i2 / 2){
        flag1 = 1;
        gamma_s = i1;
      }
    }
  }
  gamma_s = gamma_s / 255;
  gamma_s_orig = gamma_s;
  // Súlypont határérték beállítások és korrekciók
  if (gamma_s < gamma_s_min_lo){ gamma_s = gamma_s_min_lo; }
  if (gamma_s > gamma_s_min_hi){ gamma_s = gamma_s_min_hi; }
  if (gamma_s >= gamma_s_max_lo && gamma_s <= gamma_s_max_hi) {
    gamma_exp = 1;
  }
  else
  {
    if (gamma_s < gamma_s_max_lo) {
      gamma_exp = log(gamma_s_max_lo) / log(gamma_s);
    }
    else {
      gamma_exp = log(gamma_s_max_hi) / log(gamma_s);
    }
  }
*/


/*
      cc = (long)((double)(col_r2 + col_g2 + col_b2) / 3);
      temp2 = cc;
      if ((cc > 0) && (cc < 255)){
        if (col_r2 > cc){
          col_r4 = (col_r2 - cc) / (255 - cc);
        }
        else{
          col_r4 = (cc - col_r2) / (cc);
        }
        if (col_g2 > cc){
          col_g4 = (col_g2 - cc) / (255 - cc);
        }
        else{
          col_g4 = (cc - col_g2) / (cc);
        }
        if (col_b2 > cc){
          col_b4 = (col_b2 - cc) / (255 - cc);
        }
        else{
          col_b4 = (cc - col_b2) / (cc);
        }

        temp3 = col_r4;
        if (col_g4 < temp3) temp3 = col_g4;
        if (col_b4 < temp3) temp3 = col_b4;
      }
      else{
        temp3 = 0;
      }
      temp3 = temp3 * 255;
      if(temp3 < 0) temp3 = 0;
      if(temp3 > 255) temp3 = 255;
      cc = (long)(temp3);
      hist_satur[cc]++;
*/
/*
------- TESTING RGB-HSL ---------
  double H, S, L, R, G, B, R2, G2, B2, R3, G3, B3;
  int it;

  long res_ok = 0;
  long res_bad = 0;
  R3 = 0; G3 = 0; B3 = 0;

  for (it=0; it<256*256*256; it++) {

    R = R3 / 255; G = G3 / 255; B = B3 / 255;

    RGB_TO_HSL (R, G, B, &H, &S, &L);
    HSL_TO_RGB (H, S, L, &R2, &G2, &B2);

    R = (double)((int)(R * 100000))/100000;
    G = (double)((int)(G * 100000))/100000;
    B = (double)((int)(B * 100000))/100000;
    R2 = (double)((int)(R2 * 100000))/100000;
    G2 = (double)((int)(G2 * 100000))/100000;
    B2 = (double)((int)(B2 * 100000))/100000;

    double diff;
    diff = abs(R-R2);
    if (diff < abs(G-G2)) { diff = abs(G-G2); }
    if (diff < abs(R-R2)) { diff = abs(R-R2); }

    //if ((R != R2) || (G != G2) || (B != B2)) {
    if (diff > 0.00001) {
      printf ("H = %f\nS = %f\nL = %f\n", H, S, L);
      printf ("R = %f / R2 = %f\nG = %f / G2 = %f\nB = %f / B2 = %f\n", R, R2, G, G2, B, B2);
      printf ("-----------------------------\n");
      res_bad++;
    }
    else { res_ok++; }

    R3++; if (R3 > 255) { R3 = 0; G3++; } if (G3 > 255) { G3 = 0; B3++; printf("%d\n", (int)(B3)); }
  }
  printf ("Result: Ok = %d, Bad = %d\n\n", (int)(res_ok), (int)(res_bad));
  exit(0);
-------- TESTING RGB-HSL -----------
*//*
// Előző rutin a fekete és fehér pont színiránya szög-különbségének megállaptására
  bp_col_dir = 0;
  wp_col_dir = 0;
  bp_col_dist = 0;
  wp_col_dist = 0;
//  cos_30 and pi constans already defined in the beginning part for C compatibility
//  double cos_30 = sqrt((double)(3)/(double)(4)); //0.866025404;
//  double pi = acos(-1); //3.141592654;

  bp_r2 = bp_r / (double)(255);
  bp_g2 = bp_g / (double)(255);
  bp_b2 = bp_b / (double)(255);
  wp_r2 = wp_r / (double)(255);
  wp_g2 = wp_g / (double)(255);
  wp_b2 = wp_b / (double)(255);

  // fekete pont RGB átlagának színeltolása és iránya
  xc = 0 + cos_30 * bp_g2 - cos_30 * bp_b2;
  yc = bp_g2 / 2 + bp_b2 / 2 - bp_r2;

  bp_col_dist = sqrt(xc * xc + yc * yc);
  if (bp_col_dist > 0){
    bp_col_dir = asin(xc / bp_col_dist);
  }

  // fehér pont RGB átlagának színeltolása és iránya
  xc = 0 + cos_30 * wp_g2 - cos_30 * wp_b2;
  yc = wp_g2 / 2 + wp_b2 / 2 - wp_r2;

  wp_col_dist = sqrt(xc * xc + yc * yc);
  if (wp_col_dist > 0){
    wp_col_dir = asin(xc / wp_col_dist);
  }

  // fekete és fehér pont RGB átlagának eltolási irány különbsége (0 és 1 között-re leosztva)
  bp_wp_col_diff = 1;
  if ((bp_col_dist > 0) || (wp_col_dist > 0)){
    // a két szög 0-tól 180 fokig terjedhet, ezek különbségét leosszuk 180 fokkal, azaz PI-vel
    bp_wp_col_diff = (bp_col_dir - wp_col_dir) / pi;
    // abszolút értékét vesszük
    if (bp_wp_col_diff < 0) bp_wp_col_diff = 0 - bp_wp_col_diff;
  }
  // az iránykülönbség mértékével csökkentjük az RGB átlag színeinek erősségét a szürkéhez képest
  // vagyis ha nagyobb a különbség fekete és fehér írányvektorok szöge között,
  // akkor kevesebb színegyensúly korrekciót végzünk

  bp_r = (double)(bp) + (bp_r - (double)(bp)) * (1 - bp_wp_col_diff);
  bp_g = (double)(bp) + (bp_g - (double)(bp)) * (1 - bp_wp_col_diff);
  bp_b = (double)(bp) + (bp_b - (double)(bp)) * (1 - bp_wp_col_diff);
  wp_r = (double)(wp) + (wp_r - (double)(wp)) * (1 - bp_wp_col_diff);
  wp_g = (double)(wp) + (wp_g - (double)(wp)) * (1 - bp_wp_col_diff);
  wp_b = (double)(wp) + (wp_b - (double)(wp)) * (1 - bp_wp_col_diff);
*/


/*
// Előző kontraszt állítási megoldás
      // Contrast shift and color balance

      if ((wp_r - bp_r) != 0){
       col_r2 = bp_r + ((1 - bp_r) * (col_r2 - bp_r)
        / (wp_r - bp_r)); }
      if ((wp_g - bp_g) != 0){
       col_g2 = bp_g + ((1 - bp_g) * (col_g2 - bp_g)
        / (wp_g - bp_g)); }
      if ((wp_b - bp_b) != 0){
       col_b2 = bp_b + ((1 - bp_b) * (col_b2 - bp_b)
        / (wp_b - bp_b)); }
      if (bp_r != 1){
       col_r2 = 1 - (1 * (1 - col_r2) / (1 - bp_r)); }
      if (bp_g != 1){
       col_g2 = 1 - (1 * (1 - col_g2) / (1 - bp_g)); }
      if (bp_b != 1){
       col_b2 = 1 - (1 * (1 - col_b2) / (1 - bp_b)); }
*/


/*
    // Teszt konstansok kiiratása a hisztogrammok alá betűvel és számmal
    CHAR_SET_POSITION(0, 402);

    CHAR_PRINT_TEXT("\nINPUT CONSTANTS\n", color_green);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("CONTRAST MAX = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(cont_max, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("GAMMA MAX  = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(gamma_max, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("GAMMA INTERVAL LO = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(gamma_interval_low, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("GAMMA INTERVAL HI = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(gamma_interval_high, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);


    // Teszt eredmények kiiratása a hisztogrammok alá betűvel és számmal
    CHAR_PRINT_TEXT("\nOUTPUT RESULTS\n", color_green);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("BLACK POINT  = ", color_green);
    CHAR_PRINT_INTEGER(bp, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("WHITE POINT  = ", color_green);
    CHAR_PRINT_INTEGER(wp, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("HISTOGRAM MIN = ", color_green);
    CHAR_PRINT_INTEGER(hist_min_test, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("HISTOGRAM MAX = ", color_green);
    CHAR_PRINT_INTEGER(hist_max_test, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("HISTOGRAM AVG = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(hist_avg_test, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("BLACK POINT R = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(bp_r, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("BLACK POINT G = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(bp_g, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("BLACK POINT B = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(bp_b, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("WHITE POINT R = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(wp_r, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("WHITE POINT G = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(wp_g, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("WHITE POINT B = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(wp_b, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("BLACK POINT DIST   = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(bp_col_dist, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("WHITE POINT DIST   = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(wp_col_dist, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("BLACK POINT DIR   = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(bp_col_dir, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("WHITE POINT DIR   = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(wp_col_dir, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("WHITE BLACK DIR DIFF = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(bp_wp_col_diff, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);


    CHAR_PRINT_TEXT("GAMMA LOW = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(gamma_low, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("GAMMA HIGH = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT(gamma_high, color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);

    CHAR_PRINT_TEXT("SATURATION = ", color_green);
    CHAR_PRINT_FLOAT((1 - hist_satur_low / satur_max), color_yellow);
    CHAR_PRINT_TEXT("\n", color_green);
*/Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index